Tjänster o Priser

Prislista:

ALLA PRISER ANGIVNA ÄR INKLUSIVE MOMS 25 %

Kloklippning eller annat enkelt besök, 200 kr

Vanligt sjukbesök på en halvtimme 540 kr + ev. mtrl
(Exempel: otit, klåda, hälta, infek. m.m)

Recept 80 kr

Vaccination, 380 kr ( Såsom DHPPI, KC, Rabies, Leptospira, Kattpest/kattsnuva)

EU Pass 250 kr

Tandstenstagning med ultraljud, måttligt 1500 kr , rikligt 1700 kr
( sedering medicinsk inkluderad), tandextraktion lösa tänder 80-300 kr/ tand (beroende på tidsåtgång)

Extraktion persisterande mjölktänder , två hörntänder 1400 kr - tre eller fyra 1800 kr
(sedering medicinsk samt lokalbedövning)

Kastration hankatt, 620 kr

Kastration (sterilisering) honkatt, 950 kr

Besiktning + vacc. + id-chip , valpkullar 500 kr/valp/kattunge
Hembesök valpkullar enl. ovan + resa 500 kr
Om två vacc (katt), + bes + chip totalt 700 kr/ kattunge

Besiktning enskilt djur 420 kr

Mindre operationer, 750-1800 kr

Avl. katt, 820 kr, krem vanlig 700 kr , krem m separat urna 1600 kr

Avl. hund, 1100 kr, krem vanlig 800 kr, krem m separat urna 1700 kr

Hembesök avl. 1800 kr + resa 500 kr + ev. krem.

Tovklippning katt, 350 kr om sedering 800 kr, hund 400 kr om sedering 800 kr

Kemisk kastrering hanhund (6 mån) 1400 kr
Blod- och urinprovsanalys skickas till externt labb vid behov (labbkostn. tillkommer)